Thông Báo!

Trang chủ: http://gamesrcs.com

[Chung tay] "Báo lỗi gây ra Trường Cảnh Bất Thường, nhận ngay 50k xu xanh", phiên bản update vẫn còn 1 số vấn đề gây ra lỗi ở máy chủ, quý bằng hữu biết nguyên nhân gây ra lỗi, hãy báo về fanpage, sẽ được admin thưởng nóng!
【攜手】“舉報異常場景錯誤,立即領取5萬綠幣”,更新後的版本仍然存在一些導致服務器錯誤的問題,如果您知道錯誤原因,請報告粉絲專頁,將會管理員獎勵!
[Note] Bảo Trì 17/12 Hoàn Tất
[Quan Trọng] Thông báo chuẩn bị gộp phe, 準備將2個營隊合併為1個
[Huyết Chiến,Thích Sát]sẽ xóa "Hộ phù bảo thạch" khỏi "Hiệp chiến bảo rương" sau hơn 10 ngày bổ sung cho ae có vàng mua Hoán Tinh 5, ae Tranh thủ farm Chiến Trường trước khi bảo trì tiếp theo
[Q Mục Dã Trừ Yêu] sau thời gian tạm đóng Q để tính toán.ad Quyết định Khi trả nhiệm vụ sẽ nhận được Dũng Gỉa Lệnh x1.
1/Fix thời Trang tàng hình, và bổ sung Phụ Ma Viên Mãn
2/Xóa Đổi Mảnh Bảo Thạch ở Shop Dũng Gỉa Thương Điếm
3/Khi Hủy Tấn giới trang bị 70 sẽ hoàn trả lại 4 Thận Kết Thạch
4/Đổi Hoán Tinh 5,Thủ Thạch 5 ở shop Công Huân
Các sửa đổi trên là cần thiết để duy trì game lâu dài, không quá lạm phát, mọi ý kiến góp ý xin gửi về Fanpage Gamesrcs! Trân trọng cảm ơn
1/ Mở bán lại dây trói ngụa và bắt ngựa
2/ Xóa bỏ đổi mảnh bảo thạch ở shop Tinh Võ
3/ Mở đổi TB, Trang bị 7x. đã có thể Hủy Tấn giới 7x với trang bị 7 sao
4/ Mở lại khảm phụ ma dòng 5 6.
5/ Thêm danh sách vật phẩm gửi TBC
6/ Vận Tiêu khôi phục giá mặc định 500 v/1 lần vận để hạn chế bang clone


Bản quyền việt hóa, phát triển thuộc: http://gamesrcs.com. mọi hành vi dùng cho mục đích trục lợi cá nhân và mình không support đều bị cấm


[Page] Download.
[Group] DaoJan2.
[Page] Account.

Nhận freelancer thiết kế web,setup các game server khác
Xem thêm thông tin Server game bản gốc China tại : http://gamesrcs.blogspot.com/