Download

Page: Trang đầu > Trò chơi download

Để chơi được game bạn cần tải đủ gamesrc_dj2.zip và giải nén
1/Cấu hình
2/Tải Game

Tải 1 trong các link dưới đây 1 link FULL2/Download Winrar để giải nén


3/Download Update Thủ công 2/4/2024 Level 75

Tải link dưới đây, thoát Launcher.exe và copy vào thư mục game cùng cấp với launcher.exe -直接下載遊戲文件夾,如圖解開即可 - เพียงโหลดโฟลเดอร์เกมแล้วแก้ตามภาพ